Jak powinna wyglądać umowa zlecenie?


W Polsce popularną formą zatrudnienia jest umowa zlecenia, na czym najbardziej korzystają oczywiście pracodawcy, gdyż zmniejszają się wtedy koszty zatrudnienia pracownika. Jako, że dokument ten nie podlega kodeksowi pracy, ale przepisom kodeksu cywilnego, zleceniobiorca musi liczyć się z pewnymi ograniczeniami. Zanim zdecydujemy się na takie rozwiązanie, należy się z nimi zapoznać. 

To warto wiedzieć o umowie zlecenia

Umowa zlecenie wbrew pozorom nie może zostać zawarta w każdym przypadku, są pewne wyjątki. Przy jakichkolwiek znamionach stosunku pracy nie można zastosować tej formy zatrudnienia. Przykładem jest bycie podległym przełożonemu, codzienne przychodzenie do pracy i spędzanie w niej konkretnej liczby godzin. Taki pracownik musi otrzymać umowę o pracę a nie cywilnoprawną. Warto mieć na uwadze, że nie ma żadnych narzuconych wzorów co do wyglądu tego typu umów. Co więcej, mogą one być zawierane ustnie. Nie jest to jednak dobrym rozwiązaniem. Bezpieczniej dla obu stron będzie sporządzić umowę pisemną, określając jej strony i to, co stanowi przedmiot zlecenia. Kolejną kwestią będzie wysokość wynagrodzenia, wyznaczenie okresu obowiązywania umowy – datę jej rozpoczęcia i zakończenia. Na koniec nie może oczywiście zabraknąć podpisów obu stron, czyli zleceniodawcy i zleceniobiorcy. 

Jako, że umowa cywilnoprawna nie podlega kodeksowi pracy, ale kodeksowi prawa cywilnego, trzeba liczyć się z ograniczeniami co do niektórych uprawnień pracowniczych. Zleceniobiorcy nie przysługuje urlop wypoczynkowy, czyli wszystkie dni wolne od pracy są bezpłatne. W przypadku zachorowania można oczywiście udać się do lekarza po zwolnienie, ale zleceniobiorca nie ma prawa do wynagrodzenia za dni, w których nie podjął się pracy. Wyjątkiem będzie osoba objęta ubezpieczeniem chorobowym. Młodym matkom zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej nie przysługuje urlop rodzicielski. Nie można też liczyć na płatne nadgodziny ani na naliczanie stażu pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest opłacanie składek ZUS, z wyjątkiem pracownika mającego status osoby uczącej się, do 26 roku życia.