Parę słów na temat umowy kupna sprzedaży


Umowa kupna sprzedaży jest rodzajem umowy pisemnej, zawartej pomiędzy klientem, a sprzedawcą, oferującym określony rodzaj usługi. Usługa to rodzaj działania, którego celem jest, osiągnięcie zamierzonej z góry korzyści. Firmy, pomimo tego, że posługują się logo lub nazwą, zawsze reprezentują pojedynczą osobę lub też grupę ludzi.

Umowa kupna sprzedaży to rodzaj dokumentu wiążącego, który zobowiązuje obydwie strony transakcji do spełnienia określonych w umowie warunków: https://kapitalni.org/pl/artykuly/umowa-kupna-sprzedazy-definicja-i-podstawa-prawna,73,408 Innymi słowy, istotą tego typu umowy, jest zrealizowanie i działanie, zgodne z wcześniej określonym planem, zmierzające do nabycia lub zbytu czegoś konkretnego, czyli na przykład danego towaru. Zgodnie z powszechnie przyjętą definicją, sprzedawcą jest każda, druga osoba, zajmująca się bezpośrednią i pośrednią obsługą klientów. Zatem dziwnym nie wydaje się fakt, że otrzymując wydruk w postaci faktury lub paragonu w sklepie, zobowiązani jesteśmy do zapłacenia konkretnej, widniejącej na nim należności. Warto zwrócić uwagę na to, że cena końcowa uwzględnia również pośrednie płatności, takie jak np. podatek.

Jeśli sprzedawca sprzedaje nam coś w postaci usługi, z czego my jako nabywcy nie korzystamy, ponieważ usługa ta, jest tylko dodatkową ofertą wpisaną w umowę, ale nie wliczoną w cenę tej umowy, nie jesteśmy zobowiązani do uregulowania tych, nieistniejących płatności, mimo tego, że dotyczy ich słowo pisane. W takie sytuacji możemy wycofać się z zaistniałego już zobowiązania lub złożyć korektę dotyczącą danej usługi. Podobnie postępujemy w sytuacji, gdy nie odpowiada nam zakupiony w sklepie stacjonarnym towar. Oddajemy go kasjerowi lub sprzedawcy, który ze względu na obowiązujące przepisy, powinien przyjąć od nas złożoną w ten sposób aktywną reklamację, chociażby ze względu na fakt, że ani klient ani towar, nie opuścił jeszcze miejsca zawartej i wycenionej transakcji.

Dzieje się tak ze względu na to, że oferta jest tylko rodzajem oświadczenia woli, w sytuacji umowy kupna-sprzedaży, oświadczeniem woli sprzedawcy. Absurdem jest fakt, by klient czyli druga osoba strony transakcji, płacił za dobre chęci sprzedawcy, wyrażone tylko w formie z góry określonej propozycji. Chyba, że przyzwyczajeni jesteśmy do płacenia komuś kto po prostu, w żywe oczy nas okrada. Rezygnując z czegoś, czego na pewno nie chcemy posiadać, możemy mieć jednak pewność, że nie narazimy się na dalsze wykorzystywanie i związane z nim straty. Nadmiar nie zawsze jest opłacalny.