Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony – jak to zrobić?


Umowy na wynajem lokali – czy to mieszkalnych czy użytkowych, są podstawą prawną do prawidłowego z nich korzystania przez osoby, które chcą je wynająć. Nie może być sytuacji, w której osoba niebędąca właścicielem lokalu korzysta z niego i nie uiszcza za to żadnych opłat. Podstawą do wynajęcia lokalu jest zawsze umowa najmu. Najczęściej mamy do czynienia z dwoma rodzajami umów. Pierwszą z nich jest umowa najmu na czas nieokreślony, zaś drugą – umowa najmu na czas określony: https://kapitalni.org/pl/artykuly/wypowiedzenie-umowy-najmu-na-czas-okreslony,73,543. Niezależnie od tego, z jakim rodzajem umowy mamy do czynienia, bardzo ważne jest to, aby wiedzieć, w jaki sposób możemy ją wypowiedzieć. Między innymi o tym przeczytacie w poniższym artykule. 

Przede wszystkim – określenie warunków umowy najmu

Niezależnie od tego, czy mówimy o umowie najmu na czas określony, czy na czas nieokreślony, zawsze musi dojść do sytuacji, w której obie strony bardzo jasno określą warunki jej trwania. Pod pojęciem jasnych warunków trwania umowy, zawiera się także to, jaki okres wypowiedzenia obowiązywać będzie w przypadku rozwiązania umowy. W momencie, kiedy mamy do czynienia z umową na czas określony, jeśli nie mamy sytuacji, w której zostaje ona przedterminowo rozwiązana, umowa kończy się z dniem jej zakończenia, który został ustalony. Co jednak w przypadku, kiedy zachodzi konieczność wcześniejszego zakończenia umowy? 

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony – jak to zrobić?

To, co jest niezbędne do tego, aby prawidłowo wypowiedzieć umowę najmu na czas określony, to przede wszystkim poinformowanie o tym fakcie stron. Najlepiej jest zrobić to pisemnie. Wówczas mamy pewność, że obie strony zostały poinformowane o tym fakcie, jak również – nie będą one zgłaszały żadnych zastrzeżeń. Kolejną kwestią, w przypadku przedterminowego wypowiedzenia umowy najmu na czas określony, jest zachowanie okresu wypowiedzenia. 

Okres wypowiedzenia umowy najmu na czas określony

Z reguły okres wypowiedzenia umowy najmu na czas określony wynosi miesiąc. Może się jednak zdarzyć, że czas ten będzie dłuższy lub krótszy. Może się również zdarzyć, że zajdzie konieczność wcześniejszego wypowiedzenia takiej umowy. Umowa najmu na czas określony, w bardzo skrajnych przypadkach, może zostać także rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia. Niezależnie jednak od wszystkiego, bardzo ważne jest to, aby obie strony zostały poinformowane o warunkach, na podstawie których umowa najmu na czas określony zostaje wypowiedziana. Jasność sytuacji, jest w takich przypadkach bardzo ważna i pomaga uniknąć nieprzyjemnych sytuacji.