Jakie są konsekwencje piramidy finansowej?


Piramida finansowa: https://kapitalni.org/pl/artykuly/piramida-finansowa-co-to-jest-i-jak-dziala-schemat-ponziego,73,273 polega na tym, że zysk uczestników mechanizmu jest uzależniony od wpłat kolejnych uczestników, którzy jednak znajdują się niżej w całej strukturze. Celem założyciela piramidy finansowej jest zatem pozyskanie możliwie największej ilości osób, którzy będą skłonni dokonać wpłat, by możliwe było czerpanie zysków z tego tytułu. Schemat oczywiście nie bazuje na świadczeniu jakichkolwiek usług tylko na werbowaniu kolejnych osób i prowadzi  w konsekwencji do upadku całej struktury. Trzeba bowiem zdawać sobie sprawę, że istnienie piramidy finansowej będzie możliwe jedynie wtedy gdy suma wszystkich wycofanych wpłat nie będzie przekraczała nowych środków, które będą napływały od kolejnych uczestników mechanizmu.

Mechanizm działania piramidy finansowej

Zwerbowani uczestnicy, którzy zostali zachęceni bardzo dużym zyskiem będą wpłacać środki finansowe, które następnie trafią do samego twórcy piramidy finansowej. Wpływy do struktury sprawią, że pierwsi uczestnicy będą otrzymywali pieniądze. W ten sposób kolejne osoby będą zdecydowanie mniej ostrożne. Będą pewne, że dla nich został przygotowany taki sam scenariusz. Warto jednak mieć świadomość, że twórcy piramidy będą stosunkowo wydłużać okres wypłat. W tym czasie będą z kolei werbować zupełnie nowych uczestników, a poprzedni stracą powierzone mechanizmowi środki finansowe. Piramida będzie zatem istniała do momentu, aż napływ nowych uczestników i wpłacanych przez nich kwot będzie odpowiednio wysoki.

Piramida Madoffa, czyli jedna z przyczyn wielkiego kryzysu ekonomicznego w Stanach Zjednoczonych

Nie wszyscy jeszcze zdają sobie sprawę, ale doskonałym przykładem współczesnej piramidy finansowej jest mechanizm stworzony przez Bernarda Madoffa. Celem jego struktury finansowej było przyciągnięcie jak największej możliwej liczby zarówno prywatnych inwestorów, jak banków. Oczywiście na samym początku zupełnie nic nie wzbudzało żadnych podejerzeń. Inwestycji dokonały bardzo znane osoby nie tylko ze świata biznesu, ale również kultury. Finał był oczywiście tragiczny w skutkach. Inwestorzy stracili ponad 150 miliardów dolarów, a jej twórca został skazany na 150 lat więzienia.

W jaki sposób można ochronić się przed piramidą finansową?

Warto pamiętać, aby jeszcze przed zainwestowaniem swoich pieniędzy w dany fundusz, czy na rzecz instytucji finansowej oferującej pewny zysk konieczne jest upewnienie się:

– czy dana instytucja finansowa posiada odpowiednie zezwolenia na oferty inwestycyjne, lokacyjne oraz wpis do odpowiedniego rejestru,

– czy osoba fizyczna, która będzie przedstawiała się jako agent pośredniczący danej inwestycji jest w posiadaniu właściwego wpisu do rejestru,

– czy jest to wiarygodna instytucja. Można tego oczywiście dokonać przez zweryfikowanie jej danych w Komisji Nadzoru Finansowego.