Najważniejsze informacje o czynnym żalu podatnika


Złamanie prawa podatkowego to częste wykroczenia, a nawet przestępstwa, które mogą zdarzać się w przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Bardzo często zdarza się, że są one popełniane nieświadomie, w wyniku różnych zawirowań oraz natłoku licznych obowiązków. Na szczęście istnieje pewna alternatywa, z pomocą której można naprawić swoje błędy. Mowa o czynnym żalu podatnika.

Najczęstsze podatkowe czyny zabronione

Najczęściej przedsiębiorcy łamią prawo podatkowe z powodu takich przewinień, jak:

– rozliczenie kosztów uzyskania przychodu, które nie pozwalają na to;

– zatajenie rzeczywistych rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej;

– wyłudzenie zwrotu podatku VAT;

– stosowanie nieprawnie obniżonych stawek VAT lub zwolnień;

– niezapłacenie lub zapłacenie mniejszej kwoty podatku VAT, bądź dochodowego;

– złożenie deklaracji lub zeznania po wyznaczonym terminie;

– nierzetelne prowadzenie ksiąg podatkowych lub wystawianie błędnych faktur.

Czym jest czynny żal podatnika?

Z pomocą przychodzi czynny żal podatnika. Jest to zawiadomienie Urzędu Skarbowego przez przedsiębiorcę o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa. Jest to możliwość, z której można skorzystać tylko, jeśli fiskus jeszcze nie wie o złamaniu prawa. Ważne jest także to, aby zawiadomienie złożyć w sposób prawidłowy.

Czynny żal podatnika musi spełniać określone kryteria. W przeciwnym razie – nie przyniesie zamierzonych skutków i nie zostanie zaakceptowany przez Urząd Skarbowy. Przede wszystkim zawiadomienie o czynnym żalu podatnika musi być dokonane przez samego przedsiębiorcę, który zawinił. Ponadto, należy zachować jego odpowiednią formę, to jest złożyć pisemnie, bądź ustnie w odpowiednim urzędzie. Może to być na przykład Urząd Skarbowy, Urząd Celny, Urząd Kontroli Skarbowej i tym podobne, niezależnie od miejsca zamieszkania podatnika. Co ważne, należy pamiętać, że proces ten nie wymaga wniesienia jakichkolwiek dodatkowych opłat skarbowych. Należy jednak wpłacić całą należną kwotę, którą podatnik jest dłużny urzędowi wraz ze wszystkimi odsetkami związanymi ze zwłoką.

Istotną kwestią jest to, aby Urząd Skarbowy nie dowiedział się wcześniej o popełnionym czynie zabronionym. Nie może również wcześniej wszcząć kontroli dotyczącej tego przewinienia, ponieważ wówczas wyklucza to złożenie czynnego żalu podatnika.

Ostatnią informacją jest to, że przedsiębiorca musi bezwzględnie podać organowi podatkowemu okoliczności i powody złamania prawa podatkowego oraz współwinnych w tymże przestępstwie.