Można zwiększyć swoje szanse na kredyt


Nie jest tajemnicą, że każdy bank przed udzieleniem pożyczki sprawdza, czy ubiegający się o nią klient ma odpowiednią zdolność kredytową. Jak jest ona obliczana? W każdym banku może odbywać się to inaczej. Zasady określa bowiem dana placówka. Może więc okazać się, że chociaż w jednym banku klient wnioskujący o kredyt otrzyma negatywną odpowiedź, konkurencyjny może zdecydować się pomóc mu w zrealizowaniu zakupów.

Co się liczy?

Chociaż każdy bank oblicza zdolność kredytową według własnych zasad, jest kilka elementów które każda placówka weźmie pod uwagę. Bez względu na to, gdzie składany będzie wniosek o przyznanie kredytu, wpływ na jego rozpatrzenie będą miały m.in.: wysokość dochodu, kredytu i okres jego spłaty. Znaczące będzie również potwierdzone w odpowiedni sposób źródło dochodu kredytobiorcy i forma zatrudnienia osoby składającej wniosek o przyznanie pożyczki oraz jej wiek.

Istotną kwestią w określaniu zdolności kredytowej są zobowiązania zaciągnięte przez klienta w innych bankach. Ich łączna suma musi być niższa niż połowa dochodu, jeśli dana osoba zarabia mniej niż wynosi średnia krajowa. Przy dochodzie wyższym od średniej krajowej progiem dopuszczalnych zobowiązań jest 65 procent zarobionych pieniędzy.

Bank rozpatrując wniosek kredytobiorcy weźmie tez pod uwagę wszystkie wydatki związane z jego codziennym życiem. To m.in. opłaty za mieszkanie oraz utrzymanie członków rodziny.


Warto przeczytać także: Czym jest zdolność kredytowa, gdzie ją sprawdzić i jak jest obliczana?


Po co oblicza się zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa jest dla banku znaczącą informacją o tym, czy klient będzie w stanie zwrócić w wyznaczonym terminie całą pożyczoną kwotę pieniędzy łącznie z ustalonymi odsetkami. Taka praktyka stosowana jest w przypadku wniosków dotyczących dużych kwot pieniężnych. Przez procedurę obliczania zdolności kredytowej przechodzi każda osoba ubiegająca się m.in. o pożyczkę przeznaczona na zakup nieruchomości.

Jak podnieść zdolność kredytową?

Zazwyczaj banki odmawiają udzielenia kredytu osobom, które na spłatę raty będą musiały przeznaczyć więcej, niż połowę wolnych środków finansowych. Pierwszym krokiem do zwiększenia swojej szansy na otrzymanie kredytu jest więc znalezienie dodatkowe źródła, z którego uzyska się stały dochód. Ważne jest, by był to stały dochód zagwarantowany na okres nie krótszy, niż przewidziany w umowie na spłatę całego kredytu wraz z odsetkami.

Korzystnie na ocenę zdolności kredytowej może wpłynąć wykształcenie osoby składającej wniosek o udzielenie pożyczki. Im jest ono wyższe, tym większe są szanse na pozytywne jego rozpatrzenie. Znaczący może być również stan cywilny kredytobiorcy. Małżonkom łatwiej jest otrzymać pożyczkę, niż osobom samotnym.